كرمانشاه - كرمانشاه - کرمانشاه، خیابان مدرس، مجتمع تجاری پارسیان، واحد ۳۲
خرید حضوری دارد (واقع در كرمانشاه)
ارسال به سراسر کشور دارد