بوشهر - كنگان - خیابان ساحلی - روبروی بازارچه ماهی و تره بار - خیابان مروارید - جنب نانوایی
خرید حضوری دارد (واقع در كنگان)
ارسال به سراسر کشور دارد