مازندران - قائم شهر - خیابان جویبار - جنب کوچه مسجد اعظم - خزر۷
خرید حضوری دارد (واقع در قائم شهر)
ارسال به سراسر کشور دارد