آذربايجان شرقي - هاديشهر - جلفا - مجتمع تجاری ستارخان- طبقه دوم فروشگاه جنیکا
خرید حضوری دارد (واقع در هاديشهر)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران سفارش یک دست: قیمت لباس باضافه 8 هزار تومن هزینه بسته بندی و ارسال منهای 2 هزار تومن تخفیف سفارش دو دست: فقط هزینه لباسها (ارسال رایگان) سفارش سه دست: ارسال رایگان + 2 هزار تومن تخفیف سفارش 4 دست: ارسال رایگان + 4.500 تخفیف سفارش 5 دست: ارسال رایگان + 7.500 تخفیف سفارش 6 دست: ارسال رایگان + 11.000 تخفیف سفارش 7 دست: ارسال رایگان + 15000 تخفیف 8: ارسال رایگان + 20000 9: ارسال رایگان + 25000 10: ارسال رایگان + 30000 تخفیف