خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - پاساژ سلمان فارسی - زیرزمین - پشت راه پله - فروشگاه روبرو
خرید حضوری دارد (واقع در اهواز)
ارسال به سراسر کشور دارد