تهران - تهران - ( مرکز خرید میلاد نور) - شهرك غرب - مجتمع تجارى ميلاد نور - طبقه ٢ - واحد ٤٠
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد