خراسان رضوی - مشهد -
خرید حضوری دارد (واقع در مشهد)
ارسال به سراسر کشور ندارد