يزد - يزد - خیابان ایرانشهر -خیابان شهید رجایی - روبروی فروشگاه مسلم - پوشاک صحاف
خرید حضوری دارد (واقع در يزد)
ارسال به سراسر کشور دارد