خرید حضوری ندارد
ارسال به سراسر کشور دارد

فروشگاه اینترنتی سانتی مانتال..خرید حضوری نداریم..پست در کمترین زمان...شماره تماا 09169973795 : فروشگاه اینترنتی سانتی مانتال شما هم میتوانید سینــدرلاباشید کافیست یڪبار امتحان ڪنید خرید بدون واسطه ڪیف وڪفش .لباس تک و ست ترکی و.. ارسال به سراسر کشور https://telegram.me/Santiiiiimantallllll.