يزد - يزد - بلوار 17 شهریور - ده قدمی چهار راه شرکت نفت جنب کته کباب گیلانه
خرید حضوری دارد (واقع در يزد)
ارسال به سراسر کشور دارد