تهران - كهريزك - باقرشهر - خیابان 30 متری امام خمینی - پلاک 615/2
خرید حضوری دارد (واقع در كهريزك)
ارسال به سراسر کشور دارد