- جلفا - مجتمع تجاری ستارخان - پلاک - ۳۵۸ - فروشگاه ایشیک
خرید حضوری دارد (واقع در جلفا)
ارسال به سراسر کشور دارد