شانا

واقع در تهران

این فروشگاه دارای کارگاه تولیدی میباشدکه زنان سرپرست خانوار در ان شاغل میباشند.

آزمایشی
سطح فروشگاه: آزمایشی
فعالیت از 3 سال و 2 ماه پیش
خرید حضوری (واقع در تهران)
دارد
ارسال به سراسر کشور
دارد

درحال بارگذاری ...