تهران - تهران - ( مرکز تجاری ولنجک) - ولنجک. بلوار دانشجو. مرکز تجاری ولنجک. طبقه اول. واحد ۱۳۸
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد