كهكيلويه و بوير احمد - ياسوج - بازار رضا - طبقه بالا - لاین چپ - مغازه ششم - گالری اسمارت ست
خرید حضوری دارد (واقع در ياسوج)
ارسال به سراسر کشور دارد