قزوين - تاكستان - خیابان امام - روبروی ترمینال قزوین
خرید حضوری دارد (واقع در تاكستان)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران نحوه پرداخت: کارت به کارت تعویض در صورت معیوب بودن تا 48 ساعت