تهران - تهران - مركز خريد گلستان ورودى پاركينگ واحد ١٠
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور ندارد

نمایندگی انحصاری ساکریس ایران