آذربايجان غربي - سردشت - بازارچه کالاهای مرزی گلزار - بلوک 6 - پلاک (۸۴الی ۹۶ ) فروشگاه و مرکز تجارت پوشاک ترک غرب کشور(سوما)
خرید حضوری دارد (واقع در سردشت)
ارسال به سراسر کشور دارد