همدان - رزن - خیابان امام روبروی بانک ملت
خرید حضوری دارد (واقع در رزن)
ارسال به سراسر کشور ندارد