Staji - استاجی

واقع در تهران

برای موفق بودن باید به خوبی از تجارت سر در بیاوریم.هنگامی که مد و طراحی مد می آموختم، هر دانش آموز خودش را به عنوان مدیر یک فروشگاه بزرگ تصور می کرد

آزمایشی
سطح فروشگاه: آزمایشی
فعالیت از 3 سال و 3 ماه پیش
خرید حضوری
ندارد
ارسال به سراسر کشور
دارد

درحال بارگذاری ...