آذربايجان غربي - اروميه - نیکخواه - راسته5 - پلاک126
خرید حضوری دارد (واقع در اروميه)
ارسال به سراسر کشور ندارد