Still kids market

ظاهر آراسته گویای اتمسفری خود وجود برخوردای خط فکری ارزش شناسی در فرهنگ و هنر ،همیشه چگونه و چگونه گی را ارزشمند تلقی نموده ،پس چرایی را ای کهن ارزش شناس شرقی زیبا بیان کن و این پرسش اهمیت نوع (حضور) و به گونه ای وجود داشتن را به عنوان آن ارزشمندی»آراسته نمایان سازد و گاهی نیز تاثیر بسزایی در جریان ( بودن) به جهان ،معرفی می‌کند مشتاق به ست کامل انرژیکی با هستی هستی نه فقط لباس بلکه نوع حضورتمام داشتنت اندازه کل وجود نداشتنت مهمه ،جریان انرژی برخواسته از سلیقه شخصی یا فقط پیشنهادی یک دوست،نمیتونه بودن معنا ببخشه )پس سوال زیبا را پرسش کنید ،و عتماد کنید به هوش کیهانی ،که یقینن بهتری پاسخ را خواهید گرفت ؟چی بپوشم بهترینها برا اتفاق میفته∆سوال∆جواب را خواهیدگرفت،پس شروع به پرش بهترین پرسش کنید ؟ به دست آمده حدف ما از طریق چگونه »سلام من ایوان سفیر حکمت«

پایه
سطح فروشگاه: پایه
فعالیت از 3 ماه پیش
خرید حضوری
ندارد
ارسال به سراسر کشور
دارد

درحال بارگذاری ...