خرید حضوری ندارد
ارسال به سراسر کشور دارد

تمام اجناس با ضمانت تقدیم میگردد. هزینه ارسال برای تهران ۴۰۰۰ تومان و شهرستان نرخ مصوب پست جمهوری اسلامی ایران میباشد