فروشگاه بزرگ پوشاک صادقی

- ماسال - ماسال - پاساژ چراغی - طبقه اول
خرید حضوری دارد (واقع در ماسال)
ارسال به سراسر کشور دارد