آذربايجان غربي - اروميه - ارومیه خیابان باباساعی بالاتر از بهداشت روبروی کوچه هفتم
خرید حضوری دارد (واقع در اروميه)
ارسال به سراسر کشور ندارد