خراسان رضوی - تايباد - روبروی مجتمع شهرداری
خرید حضوری دارد (واقع در تايباد)
ارسال به سراسر کشور ندارد