- كرج - خیابان دانشکده - گالری وی آی پی
خرید حضوری دارد (واقع در كرج)
ارسال به سراسر کشور دارد