یاس مدا
آزمایشی
فعالیت از 2 ماه پیش
سطح فروشگاه: آزمایشی
خرید حضوری ندارد
ارسال به سراسر کشور دارد

شرايط ثبت خريد: ١.ارسال عکس و سایز لباس جهت گرفتن موجودی ۲.درصورت موجودبودن انتقال هزینه لباس + بهمراه هزینه ارسال پستی ازطریق کارت به کارت ۳.ارسال تصویرفیش واریزی + آدرس ومشخصات کامل گیرنده بهمراه شماره تماس ۴.زمان ارسال ۳تا۵ روزکاری.

درحال بارگذاری ...