تهران - تهران - میدان امام خمینی خیابان باب همایون پاساژ همایون فروشگاه زاوا (پلاک 5) میدان امام خمینی خیابان باب همایون خیابان صور اصرافیل بازار بزرگ صور اصرافیل طبقه منفی یک فروشگاه زاوا (پلاک 157)
خرید حضوری دارد (واقع در تهران)
ارسال به سراسر کشور دارد