البرز - شهريار - ابتدای خیابان ولیعصر - پاساژ فیروزه - پلاک31
خرید حضوری دارد (واقع در شهريار)
ارسال به سراسر کشور ندارد